کلینیک کاردرمانی اریان

کاردرمانی در فلج شبکه ای بازویی

در این ویدئو یک کودک مبتلا به فلج شبکه ای بازویی و تمرینات کاردرمانی متناسب با این اختلال را شاهد خواهیم بود. انواع تمرینات کاردرمانی مناسب با این نوع فلج کودکان در کلینیک کاردرمانی آریان توسط تیم کاردرمانی متخصص ارائه می شود (بازدید ۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

گفتاردرمانی برای کودک ۲۲ ماهه

این ویدئو تمرینات گفتاردرمانی مناسب برای یک کودک ۲۲ ماهه را متناسب با نوع نیاز و اختلال نمایش می دهد. جلسات گفتاردرمانی در کلینیک کاردرمانی آریان برای کودکان مبتلا به اختلالات گفتاری و زبانی به بهترین نحو برگزار می شود. (بازدید ۱۵ بار, بازدیدهای امروز ۳ )

بازی درمانی

در این ویدئو تکنیک هایی از بازی درمانی نشان داده می شود.خدمات بازی درمانی فردی و گروهی در کلینیک کاردرمانی آریان در حال حاضر به بهترین نحو توسط متخصصین بازی درمانی در حال ارائه می باشد (بازدید ۱۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

ویدیو های برتر

کاردرمانی در فلج شبکه ای بازویی

در این ویدئو یک کودک مبتلا به فلج شبکه ای بازویی و تمرینات کاردرمانی متناسب با این اختلال را شاهد خواهیم بود. انواع تمرینات کاردرمانی مناسب با این نوع فلج کودکان در کلینیک کاردرمانی آریان توسط تیم کاردرمانی متخصص ارائه می شود (بازدید ۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

گفتاردرمانی برای کودک ۲۲ ماهه

این ویدئو تمرینات گفتاردرمانی مناسب برای یک کودک ۲۲ ماهه را متناسب با نوع نیاز و اختلال نمایش می دهد. جلسات گفتاردرمانی در کلینیک کاردرمانی آریان برای کودکان مبتلا به اختلالات گفتاری و زبانی به بهترین نحو برگزار می شود. (بازدید ۱۵ بار, بازدیدهای امروز ۳ )

کاردرمانی برای کودک ۸ ساله ی پسر اوتیسم

تمرینات کاردرمانی برای یک کودک اوتیسم را در این ویدئو شاهد خواهیم بود. کلینیک کاردرمانی آریان با بهترین خدمات و تمرینات مناسب با مشکلات کودکان اوتیسم پذیرای این کودکان می باشد (بازدید ۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

کودکان و کاردرمانی

نمونه هایی از تمرینات کاردرمانی برای کودکان در این ویدئو نمایش داده می شود. تیم متخصصین انواع کاردرمانی جسمی,ذهنی,آموزشی,عصبی و …….کلینیک توانبخشی آریان در خال خاضر در خال ارائه ی خدمات کاردرمانی ,متناسب با نیازهای کودکان شما می باشد (بازدید ۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
(بازدید ۱۷۲ بار, بازدیدهای امروز ۴ )